Even wachten...

Wonen

Auto

Rijbewijs omzetten

Indien je je rijbewijs in Nederland hebt gehaald, kun je er op Curaçao gewoon mee rijden. Zodra je ingeschreven bent bij het Bevolkingsregister, dien je je rijbewijs te registreren bij het Bureau Examen en Afgifte Rijbewijzen aan de Sta. Rosaweg.

Registratie is nodig omdat je bent uitgeschreven in Nederland. Neem je geldig rijbewijs mee en je paspoort en sédula. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Als je rijbewijs verloopt kun je twee dingen doen: een Curaçaos rijbewijs aanvragen, of bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer een nieuw rijbewijs aanvragen via www.rdw.nl. Vraag een nieuw rijbewijs aan VOORDAT het oude verlopen is! Als het (Nederlandse) rijbewijs minder dan 6 maanden verlopen is kan een Curaçaos rijbewijs worden aangevraagd via de Gezaghebber.
Om een Curaçaos rijbewijs aan te vragen in geval van verlopen rijbewijs dient u mee te nemen:

 • Geldig paspoort en geldige sédula;
 • Geneeskundige verklaring van maximaal 2 maanden oud. (Deze verklaring kun je voor Nafl 10,- bij de Eilandsontvanger kopen, en moet worden ondertekend door een arts. Kosten voor een consult: Nafl 34,- ;
 • Nafl 95,- voor een nieuw rijbewijs;
 • Geldig (Nederlands) rijbewijs.

In geval van een Nederlands rijbewijs:

 • uittreksel uit het rijbewijsregister als verklaring van echtheid. (Dit valt te verkrijgen bij de Rijksdienst voor Wegverkeer, Bureau Afgifte Rijbewijzen (www.rdw.nl) bij overmaking van Euro 4,90 onder vermelding van je rijbewijsnummer.)
 • Een kopie van het rijbewijs
 • stortingsbewijs verzenden/faxen/mailen naar RDW.

Ook bij diefstal of verlies van het Nederlandse rijbewijs is een uittreksel van het rijbewijsregister noodzakelijk.
Ook als je Curaçaose rijbewijs verloopt moet je de bovengenoemde documenten meenemen. Het vernieuwen van een rijbewijs kan tot op de dag dat het verloopt.
Voor vernieuwing van een nog niet verlopen Nederlands rijbewijs kun je een roze formulier afhalen bij het bureau Examen en Afgifte Rijbewijzen of zelf contact opnemen met de RDW (www.rdw.nl). Dit formulier moet worden ingevuld en met de benodigde documenten en betaling worden opgestuurd naar Veendam. (Skager Rak 10, Postbus 9000, 9649 HA Veendam)
Als je rijbewijs langer dan een jaar maar korter dan 3 jaar verlopen is, dient een praktische rijproef afgelegd te worden. Is je rijbewijs 3 jaar of langer verlopen, dan dient een nieuw rijbewijs aangevraagd te worden.

 

Auto meenemen uit Nederland

Als je een auto in Nederland hebt, dan wil je deze misschien meenemen naar Curacao. Houd er rekening mee dat op Curacao niet alle merken auto’s verkocht en gereden worden en dat voor een aantal merken het dus moeilijk is onderdelen te verkrijgen.
Om je auto te laten verschepen naar Curacao moet hij aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • De auto moet voor vertrek uit Nederland minstens 1 jaar op jou naam staan, ( bedrijfsnaam mag niet) om hem vrij van invoerrechten te kunnen importeren.
 • Als je jouw auto minder dan een jaar in bezit hebt zul je dus invoerrechten moeten betalen. Deze rechten bedragen 27% en 5 % OB (omzetbelasting) over de CIF waarde. (actuele prijs+ vracht+verzekering)

Als de auto eenmaal op Curacao is zul je de auto zelf moeten gaan halen bij het transportbedrijf. Voor de registratie op Curacao zul je een aantal punten moeten doorlopen.

 • Met je Nederlands kentekenbewijs en eventueel no-claim certificaat ga je naar een verzekeringsmaatschappij. Bijvoorbeeld Ennia.
 • Je verzekert je auto verplicht minimaal WA met een tijdelijke verzekering totdat je auto helemaal geregistreerd is.

Met je tijdelijke verzekeringsbewijs, Nederlands kentekenbewijs, je identiteitspapieren plus het formulier ‘registratie Personenvoertuig verhuisboedel’ (deze krijg je bij de douane met stempel) ga je naar het keuringslokaal op Parera. Zij zullen een nieuw kentekennummer van Curacao aan je auto toekennen. Je maakt dan ook meteen een afspraak om je auto te laten keuren. De keuring kost Nafl. 30,- en na de keuring ontvang je de keuringskaart.
Het keuringslokaal is geopend van maandag t/m donderdag van 8.00 tot 11.30 uur en van 14.00 tot 15.30 uur. Op vrijdag alleen ‘s morgens van 8.00 tot 11.30.

Nadat je auto is gekeurd ga je terug naar je verzekeringsmaatschappij waar je het kentekennummer op het verzekeringsbewijs laat regristreren.

Als laatste ga je naar de ‘Eilandsontvanger’ (belastingkantoor aan de Regentesselaan in Emmastad)) met je keuringskaart en verzekeringsbewijs. Hier betaal je de wegenbelasting en ontvang je de kentekenplaat. De eilandsontvanger is open van maandag t/m vrijdag van 7.45 tot 15.30 uur.

Vanaf nu kun je veilig en verzekerd in je eigen auto rijden!
 

Aanschaf tweedehands auto

Hoe kom je aan een "tweedehandsje"

Wanneer je budget het niet toe laat in een nieuwe auto te rijden zul je op zoek moeten naar een betrouwbare tweedehands auto. Dit kan nog wel eens een hele opgave zijn. Alle auto’s worden een keer in de twee jaar gekeurd, maar dat zegt helaas niet altijd iets over de werkelijke technische staat van de auto.
Wanneer je een proefrit gaat maken is het aan te raden om even langs een erkende monteur te rijden en hem zijn oordeel te laten geven over de auto. Zo voorkom je dat jouw droomauto na aanschaf met pech langs de weg stil komt te staan.
Tweedehandsauto’s vind je bij verschillende bedrijven en particulieren. Op internet kun je alvast op zoek bij:
 

www.viavia.net
www.autotrader.an
www.marktplaats.an

Tweedehands auto Papierwerk

Aanvraag procedure

Bij aankoop van een tweede hands auto moet:

 1. Zowel de koper als de verkoper van de auto moeten naar de Eilandsontvanger om een Tegenaangifte formulier in te vullen en in te leveren;
 2. De koper gaat met een kopie van het Tegenaangifte formulier naar het Keuringslokaal om de auto op naam over te schrijven;
 3. Na de overschrijving van de auto kan de nieuwe eigenaar naar:
  een verzekeringsmaatschappij om de verzekering voor het motorrijtuig in orde te maken;
 4. Vervolgens ga je als nieuwe eigenaar naar de Eilandsontvanger om de motorrijtuigenbelasting te betalen.
   

Over te leggen documenten bij aankoop van een tweedehands auto:

 1. Geldig sédula/rijbewijs;
 2. Kopie van het ingevuld en ondertekend Tegenaangifte formulier;
 3. Kwitantie van de gekochte auto;
 4. De oude Keuringskaart van het motorrijtuig;
 5. Kopie identiteitsbewijs (paspoort/sédula) van de verkoper.
   

Openingstijden:


Administratie/Keuringslokaal DOW:
Maandag t/m donderdag 8.00u - 11.30u 14.00u - 15.30u
Vrijdag 8.00u - 12.00u

Eilandsontvanger:(loket motorrijtuigenbelasting)
maandag t/m vrijdag 7.45u - 15.30u

Levertijd/Doorlooptijd
Op dezelde dag ( bij het loket)

Kosten
fl. 15,-
 

Autoverzekeringen

WA
De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is een verzekering die bij de wet verplicht is voor elk voertuig. Als u als bestuurder van een motorvoertuig schade aan anderen of andermans eigendommen toebrengt, kunt u hiervoor aansprakelijk worden gehouden. Een WA verzekering beschermt u tegen dit risico door de schade te dekken. Bovendien worden de betrokkenen die u aansprakelijk stellen snel geholpen.

Naast de WA-verzekering zijn er ook nog andere opties waaronder:

 • Beperkt Casco
 • All Risk

Wil je daar meer informatie over hebben neem dan contact op met ENNIA of een Broker naar jouw keuze.

Wegenbelasting op Curacao

De onderstaande regels en afspraken zijn "regel" maar kunnen van tijd tot tijd wel eens een andere invulling krijgen. In het belastingjaar 2008 hebben we een hele toestand gehad met nummerborden die niet leesbaar waren. Voor 2009 lijken de regels weer te gelden alhoewel de inning van de wegenbelasting weer achterloopt.  We krijgen wel een nieuw nummerbord en met nieuwe letter / cijfer combinatie.

De spelregels

De motorrijtuigen belasting dient jaarlijks per 31 januari van dat belastingjaar voldaan te worden. Het is mogelijk in twee termijnen te betalen. De tweede termijn moet dan op 30 juni voldaan zijn.

In 1996 is een systeem ingevoerd met nummerborden die een geldigheid van 5 jaar hebben. In tussenliggende jaren wordt door een controleplaat die op het nummerbord bevestigd wordt aangetoond dat de belasting voor dat jaar voldaan is. Er zijn twee kleuren controle platen om het eerste halfjaar en het hele jaar te onderscheiden.

Aanvang inning motorrijtuigenbelasting: 1 december van het voorgaande belastingjaar.
Laatste betaaldag: 31 januari van het huidige belastingjaar.

De belasting kan onder andere op het kantoor van de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao voldaan worden. Hou er wel rekening mee dat rond de vervaldata van de belasting periodes het erg druk is bij de betaalpunten en er lange rijen en wachttijden kunnen zijn.

Locaties voor inning/betaling motorrijtuigenbelasting zijn:

 • De Eilandsontvanger, loketten vanaf 8.00 uur t/m 15.30 uur non-stop;
 • De Ambtenaren Credit Union, vanaf 8.00 uur t/m 14.00 uur non-stop;
 • Girobank N.V./Servicio di Pago te Colon, Dokterstuin, Marshe Nobo en Sta. Rosa, vanaf 8.00 uur t/m 14.00 uur non-stop;
 • De Postspaarbank N.V., vanaf 8.00 uur t/m 16.00 uur non-stop;
 • De Nieuwe Post Ned. Ant. N.V., vanaf 7.30 uur t/m 17.00 uur non-stop.

Te overleggen documenten:

 • een geldige keuringskaart;
 • een geldig verzekeringsbewijs;
 • een gekwiteerde belastingkaart betaald t/m 31 december van het vorige belastingjaar.

De tarieven voor wegenbelasting over 2011 zijn als volgt:
 

Benzine
Voor auto’s met bouwjaar t/m 2002
Half jaar: Nafl. 142,00
Volledig jaar: Nafl. 268,00

Voor auto’s met bouwjaar vanaf 2003
Halfjaar Nafl. 203,50
Volledig jaar: Nafl. 391,00

Diesel
Halfjaar: Nafl. 582,50
Volledig jaar: Nafl. 1.149,00