Even wachten...

Wonen

Woning, Huren, Kopen, Bouwen

Algemene Informatie

Wonen in Curaçao
Het vinden van een passende woning, vooral vanuit het buitenland, kan een hele opgave zijn. Op Curaçao bestaan geen woningbouw verenigingen zoals men die in Nederland kent. Ook zijn de kanalen en procedures iets anders.
Hou er rekening mee dat er vanaf het moment dat je met je zoektocht begint, tot de ingang van het huurcontract, zo’n 2 maanden overheen kunnen gaan. Natuurlijk is dit afhankelijk van hoe uitgebreid je persoonlijke eisenpakket is en het aanbod op dat moment. Ook is het zo dat niet alle woningen per direct beschikbaar zijn.
Voor huisvesting op Curaçao zijn er drie mogelijke kanalen: 

  1. Makelaarskantoren
  2. Fundashon Kas Popular (FKP)
  3. Rechtstreekse onderhandeling

Makelaarskantoren 

Het aantal makelaarskantoren op Curaçao is de afgelopen jaren flink toegenomen. Het merendeel legt zich toe op de verkoop en verhuur van woningen en bedrijfspanden, terwijl een aantal zich ook bezighoudt met projectontwikkeling. Een deel van deze makelaarskantoren heeft zich verenigd in de Antilliaanse Vereniging van Makelaars. Over het algemeen gelden voor bemiddeling door een makelaar de volgende procedures: 

Huur
Op de verschillende websites en in de maandkrant ‘De Makelaar’ worden geen adressen van huurwoningen gepubliceerd. Hiervoor moet men zijn ingeschreven bij het desbetreffende makelaarskantoor. Over het algemeen verloopt de procedure als volgt:

Je vult een huuraanvraag formulier in bij één of meer makelaars
Vrijwel alle makelaars hanteren de ‘No cure no pay’ regel.
De makelaar houdt de klant op de hoogte van het aanbod. In de praktijk loont het om regelmatig de website in de gaten te houden en contact te onderhouden.
De makelaar bemiddelt over prijs, voorwaarden en eventuele bijzonderheden.
De makelaar stelt het (standaard) huurcontract op, rekening houdende met de specifieke situatie van de klant.
Bij ondertekening huurcontract betaalt de huurder courtage, in het algemeen gelijk aan één (1) maand huur.

Koop
Het is over het algemeen vrij lastig vanuit het buitenland een huis te kopen. Het is aan te raden eerst een huurwoning te zoeken en vanuit die situatie op jacht te gaan naar een koopwoning.
In de eerste plaats stellen de op Curaçao gevestigde hypotheekverstrekkers als voorwaarde, dat de aanvrager minstens 1 jaar een vaste arbeidsovereenkomst heeft met zijn of haar werkgever.
Daarnaast is het kopen van een woning een belangrijke beslissing, waar je de tijd wilt nemen.
De Curaçaose vastgoedwereld kent 3 typen terrein:
• Eigendomsgrond
• Erfpachtgrond
• Huurgrond

Eigendomsgrond

Een terrein op eigendomsgrond is, zoals de naam al zegt, volledig eigendom van degene op wiens naam het staat. Dit is ook terug te zien in de prijs van een dergelijk terrein of van een huis dat op eigendomsgrond gebouwd is. Eigendomsgrond is per vergelijkbare buurt en omgeving, de duurste vorm van grond. 

Erfpachtgrond

Erfpachtgrond wordt verpacht door de overheid voor een vaste periode van 60 jaar. In veel gevallen levert het feit dat een huis op erfpachtgrond staat, dus geen directe gevolgen op voor het woongenot. De prijs van erfpachtgrond is beduidend lager dan van eigendomsgrond. Ook bestaat de mogelijkheid de erfpachtgrond aan het eind van de erfpacht periode over te laten gaan op eigendomsgrond. 

Huurgrond

Huurgrond wordt gehuurd van de overheid en biedt dus de minste zekerheid. Over het algemeen worden woonhuizen gebouwd op eigendomsgrond of erfpachtgrond.
In het algemeen verloopt de procedure als volgt:
• De zoekende geeft een makelaarskantoor opdracht voor het zoeken naar en woning. Hierbij geeft hij of zij aan welke buurten de voorkeur genieten, welke specifieke wensen de zoekende heeft en wat het budget is.
• Vrijwel alle makelaars hanteren de ‘No cure no pay’ regel.
• De makelaar heeft over het algemeen alle relevante informatie over een woning;een beschrijving van de woning, eventuele bouwtekeningen, een taxatierapport.
• Als er nog geen (geldig) taxatierapport beschikbaar is, laat de koper deze maken bij een door de hypotheekverstrekker geaccepteerde taxateur. Een taxatierapport kost over het algemeen 3 promille van de getaxateerde marktwaarde.
• De kosten voor de koper bestaan uit notariskosten en overdrachtsbelasting. Samen komt dit over het algemeen uit op 6%

Zelfstandige onderhandeling
Veel mensen besparen liever wat kosten door niet via een makelaarskantoor te huren. Ook als je niet in aanmerking komt voor een woning via FKP of in het aanbod niets kan vinden, blijft nog een derde optie over: zelf zoeken via internet of krant.
De meestgebruikte optie is de ViaVia, een krantje dat tweemaal per week uitkomt. Hierin zijn vaak goedkopere woningen te vinden dan bij een makelaarskantoor. De ViaVia is ook online te vinden op www.viavia.net.
Nog een andere veelgebruikte website is www.marktplaats.an.
Een andere mogelijkheid zijn de Nederlands- en Papiamentstalige dagbladen, waarin regelmatig zoekertjes of aanbiedingen geplaatst worden.
Daarnaast is op Curaçao de veelbeproefde manier: tegen IEDEREEN die je tegenkomt zeggen dat je zoekende bent. Er is altijd wel iemand die iemand kent die een huis

 

Fundashon Kas Popular

Fundashon Kas Popular (FKP) is een publieke woningbouw korporatie die zich voornamelijk bezighoudt met de bouw, verhuur en verkoop van (volks-)woningen.

Door FKP verleende diensten
• Bouw en verhuur van volkswoningen;
• Bouw en verhuur van woningen voor middenstanders;
• Verstrekking van (hypothecaire-) leningen;
• Begeleiding van particulieren tijdens de bouw van een woning;
• Financiële en technische hulpverlening tijdens de bouw van een woning;
• Constructie en renovatie van stadswoningen;
• Integraal projectbeheer bij nieuwbouw, renovatie en restauratie;
• Assistentie bij lange-termijn onderhoud van huurwoningen, bedrijven en overheidsinstellingen.

FKP Huur

FKP biedt 1-, 2-, 3-, of 4-slaapkamer woningen in verschillende wijken op het eiland, onder andere in De Savaan, Brievengat, Muizenberg en Seru Fortuna.
Om voor één van deze woningen in aanmerking te komen kan men zich via de website van FKP hiervoor inschrijven.
FKP hanteert een puntensysteem bij de selectie van kandidaten en houdt hierbij rekening met sociale, technische en medische indicatoren ter beoordeling van de urgentie van de aanvraag. Uiteindelijk beslist een commissie of een huis wordt toegewezen.

Voorwaarden voor aanvraag

De kandidaat

• Mag geen onroerend goed bezitten.
• Moet een transparant inkomen genieten of onderstand ontvangen.
• Moet een inwoner zijn van het eilandgebied Curaçao.
• Moet meerderjarig zijn.

Vereiste documenten

• Inschrijvingsformulier (van de website).
• Identificatie bewijs.
• Salaris-strook.
• Voor zelfstandigen een formulier van inkomstenbelasting.

FKP Financiering en bouw van een eigen woning

Veel mensen willen uiteindelijk het liefst een eigen huis bouwen dat geheel aan hun smaak voldoet. FKP biedt de mogelijkheid tot financiering van de bouw van een huis tegen een rente van 7 tot 7,5%, met een collectieve brand- en schadeverzekering
Hiernaast voorziet FKP de klant van bemiddeling en advies bij het bouwen van een woning, met betrekking tot beschikbaarheid, levering en toepassing van materialen.
 

Verder biedt FKP

• Gratis kostencalculatie
• Keuze uit verschillende ontwerpen tegen een laag tarief.
• Gedurende de constructie wordt geen quota betaald
• 100% financiering
• Terugbetaling over een periode van maximaal 30 jaar

Procedure
Allereerst moet de kandidaat zich inschrijven via het betreffende formulier van FKP.
Hierna zal een pré-inspectie van de bouwplannen geschieden, waarna een voorstel wordt opgesteld gebaseerd op de ingediende bouwtekening.
De krediet commissie verleent goedkeuring aan de aanvraag, gebaseerd op het salaris en de financiele draagkracht.
Vervolgens zal een notaris zorgdragen voor het passeren van de akte en overige officiele documenten.
Er zal een bijeenkomst plaatsvinden ter kennismaking met de technische opzichter die in naam van FKP het project zal begeleiden.

Voorwaarden voor aanvraag 
De kandidaat moet
• Een eigendoms- of erfpacht terrein bezitten
• Een bewijs van vaste aanstelling van zijn werkgever overleggen
• Niet ouder zijn dan 60 jaar

Te overleggen documenten bij inschrijving
• Salaris-strook voor de laatste twee maanden
• Uittreksel van bankrekening van de laatste twee maanden
• Goedgekeurde bouwtekening en een bouwvergunning
• Meetbrief
• Eigendomsakte (eigendomsterrein) of akte van erfpacht
• Zelfstandigen moeten een verklaring van de Inspectie der Belastingen overleggen over de afgelopen twee jaar
 

Woonverzekering

Woonverzekering

Inbraak of brand in uw huis is al vervelend genoeg. Aan de financiële gevolgen wilt u niet eens denken. En dat hoeft ook niet. Een woonhuisverzekering en een inboedelverzekering vergoeden correct en snel schade door brand, inbraak, vandalisme, storm en andere gevaren.

De woonverzekeringen die worden aangeboden zijn:

  • Woonhuisverzekering
  • Inboedelverzekering
  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Ongevallenverzekering

Woonhuisverzekering
Uw huis is meer dan een dak boven uw hoofd. Brand, inbraak of storm kunnen uw woonhuis flink beschadigen. Met een woonhuisverzekering bent u niet alleen goed verzekerd tegen de schade, maar wordt u ook snel en correct geholpen zodat u weinig hinder ondervindt van de schade.

Tip: Zorg ervoor dat u uw huis voor de juiste waarde verzekert.
Ga uit van de herbouwwaarde van uw huis. Dat is het bedrag dat u nú kwijt zou zijn om uw huis opnieuw te bouwen (excl. de grond). Neem een betrouwbaar gegeven om de herbouwwaarde te bepalen, zoals:

  • een taxatierapport van een beëdigd taxateur of makelaar
  • bij nieuwbouw, de oorspronkelijke bouwprijs (aanneemsom plus bijkomende kosten)
  • Laat uw huis 1 keer in de vijf jaar taxeren om te voorkomen dat u onderverzekerd raakt!

Inboedelverzekering
Met de inboedelverzekering is alles wat zich in uw huis bevindt verzekerd. Huurhuis of koophuis, met de inboedelverzekering is aan alles gedacht. Zelfs uw tuinmeubilair is meeverzekerd tegen diefstal en vandalisme. Als dat geen uitgebreide dekking is!

Beveiligen?
U krijgt gratis een waterdicht advies bij aanvang van de verzekering of na een schade. U kunt nog zo goed verzekerd zijn, een inbraak is en blijft vervelend. Daarom helpt ENNIA u graag het inbraakrisico zoveel mogelijk te verkleinen.

 

Fiscale aftrekpost eigen woning

Fiscale aftrekpost eigen woning
Hoofdpijn krijgt men soms bij het samenstellen van de aangifte inkomstenbelasting.
Anderzijds is het goed om even stil te staan bij de mogelijkheden die de wet biedt in het voordeel van de belastingplichtige. Eén van de meest interessante vragen is welke kosten in aftrek mogen worden gebracht op het inkomen. Meer belasting betalen dan nodig is volgensde wet in niemands belang. De huiseigenaren zijn natuurlijk vooral geïnteresseerd in de aftrekposten die geclaimd kunnen worden in verband met hun eigen woning. Onder eigen woning in dit verband wordt verstaan een woning die de belastingplichtige als hoofdverblijf ter beschikking staat.

Hypotheekrente
Voor de meeste eigen woningbezitters is de mogelijkheid om de rentelasten in aftrek te brengen op het inkomen verreweg de belangrijkste aftrekpost. Zonder deze aftrekpost zou immers een groot deel van de huiseigenaren hun bezit niet kunnen financieren. In het verleden was de hypotheekrente op Curaçao onbeperkt aftrekbaar. Voor leningen die zijn afgesloten op of na 1 augustus 2000 geldt dat eigen woningbezitters nog maximaal 27.500 gulden aan hypotheekrente mogen aftrekken. Dit bedrag is overigens inclusief de premies die betaald worden voor een aflopende overlijdensrisicoverzekering die verbonden is aan de hypothecaire lening.

De rente op hypotheken die zijn afgesloten vóór augustus 2000 blijft onbeperkt aftrekbaar. Overigens is niet alleen de betaalde rente aftrekbaar; ook eventuele kosten die verband houden met de geldlening zijn aftrekbaar. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de afsluitprovisie die de bank in rekening brengt, de taxatiekosten van de woning waar de bank om vraagt om te beoordelen of de lening kan worden verstrekt en de kosten van de hypotheekakte. Niet aftrekbaar zijn echter de verschuldigde overdrachtsbelasting en de notariskosten die betrekking hebben op de akte van levering. Mensen die een lening sluiten om daarmee de aankoop van een tweede woning (bijvoorbeeld een vakantiewoning) te financieren, kunnen overigens de rente en kosten van deze geldlening in het geheel niet als rentekosten voor de eigen woning in aftrek brengen op het inkomen. Wel geldt voor deze groep de algemene mogelijkheid van aftrek van consumptieve rente van 2.500 voor ongehuwden en 5.000 gulden voor gehuwden.

Onderhoudskosten
Onderhoudskosten van een eigen woning zijn aftrekbaar tot een bedrag gelijk aan 2% van de waarde van de eigen woning voor de toepassing van de grondbelasting. Deze aftrek is gemaximeerd tot een bedrag van 3.000 gulden. Echter, als de eigen woning bestempeld is tot een monument in de zin van een eilandelijke monumentenverordening dan geldt deze maximering niet. De onderhoudskosten zijn dan onbeperkt aftrekbaar. Eventuele onderhoudskosten die worden gemaakt voor een tweede woning zijn niet aftrekbaar.